Vervoer Service

Vervoer over land - een sector in wording

Investeren in vervoer over land heeft een positief effect op de groei van het bedrijfsleven. Dat is de mening van 75 procent van de ondervraagde ondernemers in een onderzoek van DHL.

Volgens DHL blijkt uit de studie over logistiek in het landvervoer dat 83 procent van de bedrijven bereid is een hogere prijs te betalen voor betere diensten met een hogere toegevoegde waarde, zolang die maar een meetbare meerwaarde opleveren.

Het rapport van DHL Supply Chain "The Logistics Transport Evolution: The Road Ahead" is gebaseerd op de bevindingen van marktonderzoeksinstituut Lieberman Research Worldwide, LLC (LRW). Volgens de studie beschouwen bedrijven in alle sectoren en regio's grondtransport niet langer als een louter tactische optie. 71% van de respondenten beschouwt grondtransport nu als een strategisch onderdeel van hun bedrijf, dat een directe invloed heeft op de ontwikkeling van hun bedrijf.

"Uit ons onderzoek is gebleken dat klanten steeds meer vragen naar totaaloplossingen met een wereldwijd bereik, omdat daarmee aan complexe behoeften kan worden voldaan," zegt Javier Bilbao, Global Transport Lead & CEO Latin America, DHL Supply Chain. Hij voegt eraan toe dat 65% van de respondenten denkt dat met name de exponentiële groei van de e-handel de komende één tot twee jaar een aanzienlijke invloed op hun toeleveringsketen zal hebben. "De resultaten van onze digitaliseringsstudies wijzen erop dat nieuwe technologieën van doorslaggevend belang zullen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het vervoer over land," aldus Bilbao.

De toenemende verstedelijking heeft gevolgen

Er zijn echter verschillen op wereldschaal: In Latijns-Amerika bijvoorbeeld ligt de nadruk op het kiezen van een aanbieder van vervoer over land die op tijd levert. In Europa daarentegen concentreren de verladers zich op de optimalisering van het netwerk wegens een reeds meer ontwikkelde markt.

61% van de bedrijven ziet ook de toenemende verstedelijking als een factor die een aanzienlijke invloed zal hebben op hun toekomstige activiteiten. Meer dan twee derde (67%) van de bedrijven denkt dat externe logistieke dienstverleners geen andere keuze zullen hebben dan hun verladersklanten big data analytics en kunstmatige intelligentie (AI) diensten aan te bieden.

Logistiek

Logistiek is (bijna) overal, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Maar niet op alle logistieke operaties staat het woord "logistiek". Daarom wordt deze economische sector vaak gereduceerd tot "vervoer, behandeling en opslag". In het Engels wordt de term "supply chain management" gebruikt, d.w.z. de intelligente planning en het intelligente beheer van waardeketens.

"Logistiek is een systeem dat in de eerste plaats binnen het bedrijf, maar ook op interbedrijfsniveau met leveranciers en klanten, een optimale aanvoer van materialen, onderdelen en modules voor de productie betekent - en aan de andere kant natuurlijk de markten", aldus een binnen de BVL gesmede definitie van logistiek.

Logistiek is echter niet alleen interbedrijfsgebonden, maar ook intersectoraal - een interfacediscipline bij uitstek.

Evolutie van het begrip logistiek

De term logistiek komt van het Oudgriekse logistikē en betekende oorspronkelijk "praktische rekenkunst". Pas tijdens de Napoleontische oorlogen werd de term meer specifiek gebruikt en omvatte hij zowel het beheer, de opslag als de controle van het vervoer van goederen die nodig waren voor de oorlog. Tegenwoordig is het begrip logistiek niet meer beperkt tot het militaire domein, maar omvat het alle economische systemen die gebaseerd zijn op arbeidsverdeling, waarbij de distributie van goederen en diensten wordt geoptimaliseerd in termen van tijd, kosten en kwantiteit. Helmut Baumgarten heeft een goed ingeburgerde definitie gegeven, vooral in Duitstalige landen, volgens welke logistiek in bedrijven de planning, het beheer, de coördinatie, de uitvoering en de controle van alle stromen van goederen en informatie binnen en buiten het bedrijf omvat.
Logistiek biedt dus proces- en klantgerichte distributieoplossingen voor globale en deelsystemen in bedrijven, groepen, netwerken en zelfs virtuele bedrijven.

Doelstellingen van de logistiek

In het algemeen bestaat de permanente taak van de logistiek erin te zorgen voor het vervoer, de opslag, de bevoorrading, de levering en de distributie van goederen, mensen, geld, informatie en energie. Dit gaat hand in hand met de noodzaak om alle bijbehorende taken te beheren en te controleren.

De optimalisering van de verschillende processen is ook een essentieel onderdeel van de logistiek. Dit betekent niet alleen dat de kosten van de logistieke activiteiten moeten worden verlaagd, maar ook dat de flexibiliteit van de logistieke systemen en de veranderende milieuomstandigheden moeten worden verbeterd. Zo kan het nut van logistieke producten en diensten voortdurend worden verbeterd.

Plowmann's definitie van de zeven rechten heeft zich ontpopt als een korte maar precieze definitie van logistieke doelstellingen. Voor Plowmann betekent logistiek zorgen voor de beschikbaarheid van het juiste product, in de juiste hoeveelheid, in de juiste staat, op de juiste plaats, op het juiste tijdstip, voor de juiste klant en tegen de juiste kosten. Zoals de logistiek zelf, evolueren ook de definities ervan. Zo gaan er nu steeds meer stemmen op tegen de definitie van de zeven rechten en wil men de gelijktijdige overdracht van de juiste informatie als achtste punt in de definitie van de doelstellingen opnemen.

Subsectoren van de logistiek

Het gebied van de logistiek is voortdurend in ontwikkeling en genereert, door zijn voortdurende differentiatie, voortdurend nieuwe werkterreinen. Om de logistieke activiteiten beter te kunnen onderscheiden, is een conceptuele classificatie opgesteld volgens de fasen van het produktieproces.

1. Logistiek van de bevoorrading heeft betrekking op het traject van de grondstoffen van de leverancier tot het ontvangende magazijn,
2. Productielogistiek omvat het beheer van halffabrikaten en het beheer van materialen en aanverwante goederen,
3. Distributie of verkooplogistiek richt zich op de distributie van het distributiemagazijn naar de klant,
4-. Afvalverwijderingslogistiek houdt zich bezig met de inzameling van afval en recycling, maar zorgt ook voor de verzending van geretourneerde goederen.

Lost Password